Tag ejerskab på jeres digitalisering

Verden forandrer sig hurtigere end nogensinde. Forandringshastigheden er gået fra årtier til måneder, uger eller dage. Det stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Samtidig er vi gået fra analog til digital styring og fra fysisk til digital økonomi. Derfor skal virksomheder kunne skabe og styre egne digitale processer. Det kan de med Microbizz. Microbizz er skabt til at understøtte og digitalisere virksomhedens egne unikke processer, på en måde, hvor virksomheden selv kan konfigurere og håndtere digitaliseringen. Derfor kan Microbizz virksomheder reagere på forandringer fra dag til dag. Helt på egen hånd uden behov for eksterne konsulenter. 

Brancheløsninger

Med Microbizz kan du få løsninger, skræddersyet til din branche

 

Facility
Management

Microbizz har særlige features til optimering af arbejdsgange i FM-virksomheder. 

Service-
virksomheder

Microbizz har særlige features til optimering af arbejdsgange inden for service og service management.

Entreprenører- og
håndværks-
virksomheder

Microbizz har særlige features til optimering af arbejdsgange i entreprenør- og håndværksvirksomheder.

Forsynings-
virksomheder

Microbizz har særlige features til optimering af arbejdsgange i forsyningsvirksomheder

quotes

Case: Fyns Kran Udstyr

“Når man taler om speed og agility i alle forgreninger, har det vist sig, at Microbizz er det værktøj, der gør forskellen for os.” 


"Fyns Kran Udstyr er en handelsvirksomhed, der både sælger, producerer og servicerer varer, så vi strækker os meget meget bredt. Vi er i et ekstremt konkurrencepræget marked, det vil sige vi er oppe imod store spillere. Vi har kunnet konstatere, at begreberne speed og agility, er det, der gør forskellen for vores vedkommende. Når man taler om speed og agility i alle forgreninger, har det vist sig, at Microbizz er det værktøj, der gør forskellen for os."

Carsten Møller Sørensen, CEO
Fyns Kran Udstyr A/S

Så meget kan I spare hver måned med digitale arbejdsgange

Vores kunder oplever typisk en ROI på under kun 10 måneder.

Det skyldes, at der lynhurtigt opnås resultater ved at fjerne de manuelle arbejdsgange i opgavestyringen, og fordi der spares mængder af tid på at informationer og dokumenter let deles imellem alle relevante parter.

Prøv vores online beregner, og se hvor stort jeres besparelsespotentiale er.

Prøv vores beregner

Kunderne siger

Den værdi, Microbizz har givet Ltech er, at vi har sparet nogle administrative ressourcer, samt at vi har et nemt og et hurtigt overblik over sagerne.

 

 

Henrik Holmgren
CEO, Ltech

Det har været en god forretning for os at implementere Microbizz. Det har det. Det er helt sikkert. Vi har bare langt bedre overblik.

Jens Meyerdirks
CEO, EnergiElektrikeren

Systemet er så åbent. Åbent på den måde, at du kan tilpasse det individuelt og du faktisk har alle muligheder. Den allerstørste udfordring ligger i at begrænse sig. 

Lean S Hansen
Entreprisechef, Poul Sejr Nielsen

Med Microbizz har vi oplevet en return on investment på under 10 måneder

Carsten M Sørensen
CEO, Fyns Kran Udstyr

Hele den digitalisering af vores opgaveflow har betydet store administrative besparelser, komplet overblik og flere opgaver igennem på samme tid.

Jesper E Overgaard
Sektionsleder, Brand & Sikring, Hoffmann

Vejen til succes med Microbizz

En succesfuld implementering af Microbizz kan gøres trin for trin. Dette sikrer kontinuerlig proof of concept og en god forankring af de nye arbejdsgange i organisationen.

Derfor giver det ofte mening at starte i et hjørne af organisationen eller med et afgrænset forretningsområde – som step 1. 

Herefter kan der løbende udvides med større dele af organisationen og/eller yderligere funktionalitet.

Denne metode har ofte vist sig at give de bedste resultater og den bedste oplevelse for medarbejderne.

 • Implementering af Microbizz i din organisation kan gøres trin for trin
 • Forskellige fokuspunkter kan adresseres punkt for punkt
 • Læring sker under processen, hvilket resulterer i justeringer
 • Få sikkerhed for Proof of Concept i hver fase

Med Microbizz kan du lave dine egne konfigurationer uden involvering af eksterne konsulenter og uden at skulle lave ændringer i dine andre IT systemer og strukturer.

1

Pilotfase

Pilotfase med udvalgt anvendelsesområde/scope

2

Implementering

Implementering af scope og udbredelse af løsningen

3

Evaluering

Evaluering og beslutning om fremtidige skridt i processen

4

Optimering

Kontinuerlige justeringer og implementeringer i organisationen

5

Nye tiltag

Udvid scope og udbred implementeringer

Microbizz skaber værdi

Transparens

Med Microbizz skabes 100% transparens og gennemsigtighed baseret på real time data

 • 24/7 realtids overblik over driften
 • Alle relevante data er tilgængelige på opgaverne
 • Eventuelle ændringer ses med det samme
 • Data kan deles med kunder og leverandører
 • Du ved altid, hvor en opgave er i processen, og hvem der har opgaven

Produktivitet

Med Microbizz øges produktiviteten på baggrund af en lang række faktorer, blandt andet

 • Mindre administration
 • Større overblik
 • Relevant information findes på opgaven
 • Færre fejl
 • Bedre forberedelse
 • Let at tilgå relevante dokumenter
 • Ingen papirarbejde og fysiske arbejdssedler
 • og meget mere

Kvalitet

Med Microbizz kan I sikre jeres kvalitetsstyring via

 • Opsætning af kvalitetsprocesser 
 • Kvalitetsdokumenter tilknyttes opgaver og er tilgængelige for alle i realtid
 • Sikkerhed for, at kvalitetsskemaer udfyldes på opgaver

Indtjening

Med Microbizz kan I øge jeres indtjening via

 • Højere produktivitet
 • Færre fejl og mindre spild
 • Ressourceoptimering
 • Effektivisering
 • Øget kundetilfredshed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv del af et økosystem – med virksomheder,
der deler viden og samarbejder på tværs

Som en del af vores Microbizz økosystem bliver du en del af et åbent og uafhængigt økosystem, der arbejder åbent og uafhængigt med hinanden. Kunder og partnere samarbejder, hvilket gør alle stærkere, hurtigere og mere konkurrencedygtige.

Samarbejde
Vidensdeling
Best practice
Inspiration
Kundedrevet udvikling
Økosystem
Inspiration

Microbizz communities

Som Microbizz-bruger bliver du en del af et økosystem, hvor virksomheder kan dele best practice, netværke og sparre med hinanden.

To gange om året mødes alle Microbizz-brugere til Microbizz Summit. Derudover mødes Microbizz-brugere i branchegrupper, hvor der kan stilles skarpt på konkrete udfordringer og løsninger inden for en specifik industri. Vi kalder dem Microbizz Circles.

Læs mere om vores events på siden her.

Det gode selskab

Microbizz anvendes inden for en lang række brancher til alt lige fra opgave- og projektstyring,
til kvalitetsstyring, processtyring, ressourceoptimering, salgsstyring m.m.