Tag ejerskab på jeres digitalisering

Verden forandrer sig hurtigere end nogensinde. Forandringshastigheden er gået fra årtier til måneder, uger eller dage. Det stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Samtidig er vi gået fra analog til digital styring og fra fysisk til digital økonomi. Derfor skal virksomheder kunne skabe og styre egne digitale processer. Det kan de med Microbizz. Microbizz er skabt til at understøtte og digitalisere virksomhedens egne unikke processer, på en måde, hvor virksomheden selv kan konfigurere og håndtere digitaliseringen. Derfor kan Microbizz virksomheder reagere på forandringer fra dag til dag. Helt på egen hånd uden behov for eksterne konsulenter. Vi kalder det at "drive den perfekte storm". Læs mere nedenfor.

Brancheløsninger

Med Microbizz kan du få løsninger, skræddersyet til din branche

 

Facility
Management

Microbizz har særlige features til
optimering af arbejdsgange i
FM-virksomheder. 

Service-
virksomheder

Microbizz har særlige features til
optimering af arbejdsgange inden
for service og service management.

Entreprenører- og
håndværks-
virksomheder

Microbizz har særlige features til
optimering af arbejdsgange hos
entreprenører og
håndværksvirksomheder.

Mere om Microbizz
og den perfekte storm

 

Er I klar til "den perfekte storm"?

Virksomheder der bruger Microbizz kan digitalisere processer og udføre ændringer til digitale processer helt på egen hånd. Det kan de gøre samtidig med at de bevarer og styrker produktiviteten og kvaliteten af deres arbejde. De har selv kontrollen og er uafhængige af eksterne ressourcer, og derfor kan de arbejde hurtigere og tilpasse sig ændringer hurtigere.

Virksomheder der derimod er afhængige af eksterne eksperter til at opdatere eller ændre i processer og systemer agerer langsommere. De vil samtidig være begrænsede af eksterne konsulenters forståelse af deres forretning.

Derfor kan virksomheder der arbejder med Microbizz blive den perfekte storm for deres konkurrenter.

Den perfekte storm

I disse tider rammes virksomheder af tendenser, som sammenlagt kan udgøre "en perfekt storm". En perfekt storm er en usædvanlig kombination af begivenheder eller ting, der giver et usædvanligt dårligt eller kraftfuldt resultat.

Vi ser tendenser der påvirker virksomheder fra 3 sider: Verden er gået fra fysisk til digital økonomi, produkter udvikles hurtigt og produkter gøres lettilgængelige for alle. Det stiller krav til virksomheder om at kunne reagere på forandringer fra dag til dag, fra time til time. Det kan de kun, hvis de kan handle på egen hånd. Samtidig har samarbejde og deling af viden aldrig været vigtigere. En ting er at kunne handle på egen hånd, noget andet er at forsøge at klare sig alene og isolere sig. Der hvor de gode løsninger findes og hvor go-to-market strategierne lykkes, er der, hvor virksomheden er åben og samarbejder med omverdenen.

Vi hjælper virksomheder med at tage kontrollen og drive den perfekte storm, de opererer i.

Microbizz Your Way
Microbizz er designet til at understøtte
arbejdsgangene i den enkelte virksomhed

Take Back Control
Virksomheder der bruger Microbizz har genvundet
kontrollen over deres forretningsprocesser

Share to Win
Fremtidens vindere er dem der deler

Microbizz værdisættet
– driv den perfekte storm

Med Microbizz kan virksomheder drive den perfekte storm. De kan tage ejerskab på digitaliseringen og de kan udføre ændringer på egen hånd. De indgår i et stærkt økosystem med andre Microbizz-kunder og -partnere verden over, som sikrer videreudvikling af nye, værdiskabende løsninger.

Vi har undersøgt, hvilken værdi Microbizz skaber hos vores kunder. Det kan du læse nedenfor.

 

Optimeret driftsstyring

Øget produktivitet

Øget pålidelighed

Øget compliance

 

Skaber disruption

Styrket konkurrenceevne

Øget forandringshastighed

Bedre samarbejde

Lavere omkostningsniveau

ROI på mindre end 12 måneder

Fra Capex til Opex

Mindre behov for konsulentbistand

 

Bliver ambassadører

Driver organisatorisk forankring

Kontinuerlig udvikling og investering i Microbizz

Deler succes og indsigt

quotes

Case: Fyns Kran Udstyr

“Når man taler om speed og agility i alle forgreninger, har det vist sig, at Microbizz er det værktøj, der gør forskellen for os.” 


"Fyns Kran Udstyr er en handelsvirksomhed, der både sælger, producerer og servicerer varer, så vi strækker os meget meget bredt. Vi er i et ekstremt konkurrencepræget marked, det vil sige vi er oppe imod store spillere. Vi har kunnet konstatere, at begreberne speed og agility, er det, der gør forskellen for vores vedkommende. Når man taler om speed og agility i alle forgreninger, har det vist sig, at Microbizz er det værktøj, der gør forskellen for os."

Carsten Møller Sørensen, CEO
Fyns Kran Udstyr A/S

Introduktion til Microbizz

Se uddrag fra vores præsentation. Klik på pilene for at komme til næste side

 

Succes med Microbizz

Vi har undersøgt, hvilken værdi, Microbizz skaber hos virksomhederne. Og hvad der er afgørende succeskriterier for at få det maksimale ud af sin løsning.


microbizz

Microbizz værdisættet
– driv den perfekte storm

Med Microbizz kan virksomheder drive den perfekte storm. De kan tage ejerskab på digitaliseringen og de kan udføre ændringer på egen hånd. De indgår i et stærkt økosystem med andre Microbizz-kunder og -partnere verden over, som sikrer videreudvikling af nye, værdiskabende løsninger.

Vi har undersøgt, hvilken værdi Microbizz skaber hos vores kunder. Det kan du læse nedenfor.

 

Optimeret driftsstyring

Øget produktivitet

Øget pålidelighed

Øget compliance

 

Skaber disruption

Styrket konkurrenceevne

Øget forandringshastighed

Bedre samarbejde

Lavere omkostningsniveau

ROI på mindre end 12 måneder

Fra Capex til Opex

Mindre behov for konsulentbistand

 

Bliver ambassadører

Driver organisatorisk forankring

Kontinuerlig udvikling og investering i Microbizz

Deler succes og indsigt

Se vores kunder fortælle om værdien af Microbizz

Ltech 


Vi har sparet nogle administrative ressourcer, og vi har et nemt og et hurtigt overblik over sagerne

Anglægsgartner Gottlieb


Microbizz har optimeret vores drift rigtig meget.

Kunderne siger

Den værdi, Microbizz har givet Ltech er, at vi har sparet nogle administrative ressourcer, samt at vi har et nemt og et hurtigt overblik over sagerne.

For mere information LINK

 

Henrik Holmgren
CEO, Ltech

I dag har vi en filsynkronisering, hvor alle filer bliver lagt ind via Microbizz og så videre over på vores filserver. Vi kører med 100% åbenhed overfor vores medarbejdere, det vil sige, at de filer, som lederne på kontoret kan se – også er de filer, som medarbejderne ude i marken kan se. 

Tobias Røndbjerg
Driftschef, Anlægsgartner Gottlieb

Det har været en god forretning for os at implementere Microbizz. Det har det. Det er helt sikkert. Vi har bare langt bedre overblik.

Jens Meyerdirks
CEO, EnergiElektrikeren

Systemet er så åbent. Åbent på den måde, at du kan tilpasse det individuelt og du faktisk har alle muligheder. Den allerstørste udfordring ligger i at begrænse sig. 

Lean S Hansen
Entreprisechef, Poul Sejr Nielsen

Med Microbizz har vi oplevet en return on investment på under 10 måneder

Carsten M Sørensen
CEO, Fyns Kran Udstyr

Hele den digitalisering af vores opgaveflow har betydet store administrative besparelser, komplet overblik og flere opgaver igennem på samme tid.

Jesper E Overgaard
Sektionsleder, Brand & Sikring

Microbizz skaber værdi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv del af et økosystem – med virksomheder,
der deler viden og samarbejder på tværs

Som en del af vores Microbizz økosystem bliver du en del af et åbent og uafhængigt økosystem, der arbejder åbent og uafhængigt med hinanden. Kunder og partnere samarbejder, hvilket gør alle stærkere, hurtigere og mere konkurrencedygtige.

Vidensdeling
Best practice
Inspiration
Kundedrevet udvikling
Økosystem
Inspiration
Samarbejde

Derfor giver økosystemet værdi

Se videoen fra Microbizz Summit


Microbizz communities

Som Microbizz-bruger bliver du en del af et Økosystem, hvor virksomheder kan dele best practice, netværke og sparre med hinanden.

2 gange om året mødes alle Microbizz-brugere til Microbizz Summit. Få mere information om Summit på vores Summit-side LINK

Derudover mødes Microbizz-brugere i branchegrupper, hvor der kan stilles skarpt på konkrete udfordringer og løsninger inden for en specifik industri. Vi kalder dem Microbizz Circles. Du kan læse mere om det her LINK

Det gode selskab

Microbizz anvendes inden for en lang række brancher til alt lige fra opgave- og projektstyring,
til kvalitetsstyring, processtyring, ressourceoptimering, salgsstyring m.m.