top

 

Facility Management

Hver branche har sine unikke behov. Microbizz har særlige features til optimering af arbejdsgange i FM-virksomheder.

Microbizz til Facility Management

Facility Management er et forretningsområde med stor variation i typen af opgaver.

Opgaverne kan være alt fra kantine- eller receptionspasning til håndværksmæssige opgaver og opgaver inden for service, vedligeholdelse og eftersyn af såvel indvendige som udvendige arealer. Det kan være opgaver inden for administration af lejemål, håndtering af henvendelser fra lejere mm.

Samtidig er der høje krav til kvalitet – samt en række lovpligtige eftersyn, som skal overholdes. Krav til effektivitet og fleksibilitet er høje – tids- og vareforbrug skal kunne dokumenteres. Microbizz kan håndtere alle disse krav – både hvad angår egne medarbejdere men også samarbejdspartnere og timelønnede.

Dokumentation af opgaver, ressourceforbrug og kvalitet er et key issue og her kan kunderne få direkte adgang via extranettet.


En samlet arbejdsgang i kun 7 digitale trin

Se nedenfor hvordan vores løsning til Facility Management fungerer.


Green Circle

Se her, hvordan Microbizz fungerer hos Green Circle.Anlægsgartner Gottlieb

Se her, hvordan Microbizz fungerer hos Anlægsgartner Gottlieb.

Typiske anvendelsesområder

Microbizz er en alt-i-en løsning med et meget bredt anvendelsesområde – lige fra opgavestyring til dokumentation, kvalitetsstyring og ledelse.
Det hele hænger sammen og giver totalt set en mulighed for en samlet optimering af virksomhedens drift, kvalitet og dokumentation.


Salg

Overblik og opfølgning

Overblik over leads, salgsmøder, opfølgning mm.

Mål og resultater vedr. omsætning, DB mm.

Internet of things

Udstyr og anlæg

Fysisk placering af udstyr, anlæg, værktøj etc. giveroverblik og optimerer planlægningen.

Håndtering af service og vedligeholdelse på udstyr og anlæg.

Lovpligtige eftersyn – sikkerhed for at tjekskemaer overholdes og kan dokumenteres.

HR

Kompetencer er nøglen

Sikrer rette medarbejdere til rette opgaver baseret på kompetencer, certificeringer, arbejdsplaner, geografi mm.

Styre at certifikater er gældende og certificeringer fornys mm.

Drift

Optimeret drift af fm

Muligt at styre hierarkisk opbygning ift opgaver (i.e. selskab, ejendom, lejemål, lejer)

Let at oprette tjekskemaer – f.eks til flyttesyn

Eventuelle forhåndsordrer kan tilknyttes opgaver og vises for medarbejderen på app’en (eller PC)

Overholdelse af SLA

Administration

Styr på ressourcerne

Komplet overblik over timer og vareforbrug for såvel egne medarbejdere som timelønnede og underleverandører, viceværter mm.

Dermed korrekt grundlag for såvel fakturering og lønbehandling

Opgørelse over igangværende arbejde.

Overblik er baseret på realtime data 24/7

Lovpligtige eftersyn – sikkerhed for at tjekskemaer overholdes og kan dokumenteres.

Ledelse

Stærkt beslutningsgrundlag

Adgang til realtime data 24/7

Rapporter trækkes hurtigt og let – inkl. statistik og grafisk fremstilling

Let at styre rollebaseret kommunikation

Masser af muligheder for opsætning af processer til håndtering af informationsflow, opfølgning mm.

Kvalitet

Styring og dokumentation

Muligt at oprette spørgeskemaer til alle slags brug – herunder kvalitetsskemaer,
tilfredsheds-skemaer, skemaer til registrering af afvigelser mm.

Skemaer kan oprettes til brug for opgaver, kunder, projekter og processer. Specifikke svar i et skema kan generere specifikke opgaver/aktioner/arbejdsgange

Skemaer kan udfyldes hos kunden/on site – via smartphone, tablet eller PC

Sikkerhed for dokumentation og overblik i forhold til certifikater, sikkerhedsgodkendelser mm.

Udstyr

Planlægning, udnyttelse og tracking af udstyr og anlæg

Planlægning og styring i forhold til anvendelse af udstyr – herunder vognpark, anlæg, værktøj og maskiner – helt ned til enkelte dele.

Overblik over anvendelse og fysisk placering af udstyr, kapacitetsudnyttelse og belægningsgrad.

Planlægning og styring af serviceintervaller og reparationer

BI/Dataopsamling

Datafangst og realtime overblik

Alle data vedrørende opgaver, kvalitet, udstyr mm er registreret i Microbizz og giver et stærkt datagrundlag.

Rapporter trækkes let og hurtigt fra systemet og vil altid være baseret på realtime data.

Relevante data kan deles med kunderne via Extranet-funktionen.

Case: Partneren

Med Microbizz kan vi styrke vores fokus på kunderne

Hos Partneren startede beslutningen om en løsning til digital drift med, hvorvidt der skulle tages udgangspunkt i økonomidelen, som kernen i et nyt system – eller om omdrejningspunktet skulle være kunderne.

Catja Winther, Adm. direktør, Partneren

”Vi så på forskellige nye økonomisystemer, som også kunne håndtere drift. Men vi syntes ikke, de var brugervenlige nok. Plusserne var selvfølgelig, at det ville være hurtigere for os at få koblet tingene sammen. Men brugerfladen var ikke god nok. Derudover var jeg ikke interesseret i, at økonomisystemet skulle være kernen i hele virksomheden. Vi er en meget servicedrevet virksomhed, og i vores verden er det kunderne, og ikke nøgletallene, som skal være det centrale for driften og vores medarbejdere”, fortæller Catja Winther, adm. direktør hos Partneren.
 

Store besparelser

Partneren valgte Microbizz, som det nye centrale system. Forventningerne til udbyttet af Microbizz var primært at få struktur og deling på alle informationer i virksomheden, at få optimeret forretningsgange og processer samt at få effektiviseret administrationen, ikke mindst i forhold til lønbehandlingen.
 

Læs hele casen

Eksterne partnere

Åben op for maskinrummet

Via extranettet kan relevante data og dokumenter vises til kunder, samarbejdspartnere, leverandører mm. Dokumenter kan være tilbud, ordrebekræftelser, aftaler, kvalitetsskemaer, flyttesyn mm. Eksterne partnere kan svare på skemaer og uploade dokumenter.

Tal med en Microbizz ekspert

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk — når du vil i kontakt med os.Christian André Pontoppidan

cap@ventu.dk
+45 3110 4061


Ehsan Ravesh

er@ventu.dk
+45 3015 1425


Mette Gertz

mg@ventu.dk
+45 3133 3622

Microbizz hos Strandmøllen A/S

Se her, hvordan Microbizz fungerer som service management system hos Strandmøllen A/S


Referencer inden for Facility Management

Ventu er på kort tid blevet markedsleder inden for Facility Management-branchen. I FM-branchen er der et bredt spektrum af opgavetyper. Ofte er der behov for smidig planlægning og håndtering af såvel gentagne opgaver som ad hoc opgaver, foruden registrering af tid, kvalitetsskemaer, eventuelle afvigelser, inspektioner, håndtering og tracking af udstyr, ruteplanlægning, GPS, håndtering af underleverandører, registrering af vareforbrug og ikke mindst realtime dokumentation og information til samarbejdspartnere og slutkunder, hvilket kan håndteres via Microbizz’ extranet.


Københavns Kommune 

Anvender Microbizz til alle FM-opgaver ifm ejendomme under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Jeudan

Anvender Microbizz til alle opgaver – planlægning og udførelse ifm FM.

DEAS

DEAS anvender Microbizz som løsning til håndtering af de mange forskellige opgavetyper fra såvel ejendommenes ejere og lejere.

SKAT

SKAT har valgt Microbizz til planlægning og udførelse af opgaver, tid, kvalitet, dokumentation ifm FM af SKATs ejendomme.

Green Circle

Green Circle anvender Microbizz fra a til z – fra opgaveplanlægning og udførelse til håndtering af underleverandører og dataudveksling med kunder via extranettet.

AKF Koncernen

AKF Koncernenhar valgt Microbizz til planlægning og udførelse af opgaver, tid, kvalitet, dokumentation ifm FM af AKF Koncernens ejendomme.