Facility Management

Hver branche har sine unikke behov, og derfor har Microbizz særlige funktioner til optimering af arbejdsgangene i FM-virksomheder

Hvad kan Microbizz gøre for dig der arbejder med Facility Management?

Arbejder du med ejendomsadministration, kantine- eller receptionsdrift, håndværkerarbejde, service, vedligeholdelse af udendørsarealer eller lignende, så kan Microbizz hjælpe dig med at effektivisere dine arbejdsgange. Microbizz digitaliserer og strømliner administrationen af en lang række Facility Management opgaver, så du får mere tid til at udvikle din forretning. Med Microbizz kan du hurtigt og nemt dokumentere dit arbejde, registrere tid og vareforbrug, dele informationer med samarbejdspartnere, sikre at du lever op til lovpligtige eftersyn og kvalitetskrav og meget mere.

Platformen udvikles og implementeres af eksperter, der kender Facility Management branchen og de trends og udfordringer, som netop din virksomhed står overfor. Læs mere herunder.

Transparens og dokumentation

 • Det er komplekst at sikre overblik over timer, udgifter, fakturering, kvalitetsstyring og compliance
 • Der er behov for data i realtid og dokumentation på alle services og opgaver
 • Microbizz giver indsigt i og overblik over alle opgaver med data der er tilgængeligt i realtid 24/7

 

Full-service løsninger

 • Der er en lang række opgaver og funktioner, der skal forbindes i FM arbejde
 • Der er behov for fleksible løsninger, der kan håndtere opgaver med forskellige intervaller og gøre information lettilgængeligt
 • Microbizz håndterer planlægning af alle typer opgaver, og sikrer, at den rette dokumentation er til stede og opdateret

 

Opgave- og omkostningsoptimering

 • Det er administrativt tungt arbejde at håndtere mange forskellige typer af opgaver og omkostninger
 • Der er behov for automatiseret opgave- og omkostningsfordeling
 • Microbizz kan håndtere både opgave- og omkostningsfordeling fuldautomatisk og i overensstemmelse med dine processer

 

Hvordan optimeres arbejdsgangene for facility managers?

 

 

Én samlet, digital arbejdsgang i kun 7 trin

Se i videoen hvordan Microbizz digitaliserer og strømliner arbejdsgange fra start til slut i Facility Management virksomheder.

 

Se hvordan kunder bruger Microbizz inden for Facility Management

 

 

Styr på alle opgaverne

Hos Forenede Service bruges Microbizz til at holde styr på driftsopgaverne fra a til z. Det gælder både egenproduktionsopgaver og opgaver hos underleverandører. Se mere i videoen.

 

 

Overblik og rapportering hos DEAS

Hos DEAS anvendes Microbizz inden for både Facility Service og Facility Management til opgave- og kvalitetsstyring og ikke mindst til rapportering, hvor kunderne stiller høje krav til detaljeringsgraden. 

 

Cobblestone logo

Alle Facility Service opgaver via Microbizz

Hos Cobblestone bruges Microbizz til at planlægge og styre alle opgaver og kvalitetstjek inden for Facility Service. Se mere i videoen.

 

 

 

 

Fokus på det, der er væsentligt

Med Microbizz er der frigjort tid til udvikling og til at fokusere på det, der er væsentligt. Alle småforstyrrelserne er væk i hverdagen, fordi opgaver registreres og håndteres digitalt.

 

 

Anlægsgartner Gottlieb optimerer driften med Microbizz

Anlægsgartner Gottlieb bruger Microbizz til at styre hele opgaveprocessen effektivt fra a til z, og medarbejderne har altid et lettilgængeligt overblik over deres arbejdsopgaver ved hånden med Microbizz appen. Se mere i videoen.

 

Adressér trends og udfordringer i Facility Management branchen

 

 

 

Transparens, IoT, networking m.m. – hør i videoen hvordan Microbizz hjælper Facility Management virksomheder med at udnytte branchetrends og skabe synlige og målbare resultater.

 

Transparens og dokumentation

 • Ved levering af immaterielle ydelser, bruges der meget tid på dokumentation og forklaring af timer og udgifter overfor kunderne
 • Med Microbizz kan du gøre alle opgaver, dokumenter, leverancer og detaljer tilgængelige for kunder og samarbejdspartnere 24/7 i realtid

 

Kompleks opgavehåndtering

 • Det er komplekst at styre opgaver, både ad hoc opgaver og gentagne opgaver med forskellige intervaller, og som involverer personale med forskellige funktioner
 • Med Microbizz kan du planlægge alle typer af både gentagne og ad hoc opgaver og forbinde de rette ressourcer og medarbejdere til de rette opgavetyper

 

Fordeling af omkostninger

 • Det er tidskrævende at planlægge og håndtere mange typer af opgaver, der involverer mange forskellige aktører, og kræver meget administration at fordele omkostningerne mellem parterne
 • Med Microbizz slipper du for den tunge administration idet både opgave- og omkostningsfordeling automatiseres, og du får overblik med historisk data på tidsforbrug og vareforbrug

 

IoT og intelligent planlægning

 • Nye teknologier skaber øget efterspørgsel efter anvendelse af data til mere effektiv planlægning, fx rengøring, vedligehold og opvarmning baseret på den faktiske anvendelse af en bygning eller et lokale
 • Med Microbizz kan du bruge data fra IoT-løsninger og sensorer til at øge effektiviteten i opgaveplanlægningen og -udførelsen

 

Samarbejde mellem alle parter

 • Med komplekse opgaver er der efterspørgsel efter arbejdsgange, der samler aktører i styringen af ejendomsopgaver for at optimere drift og økonomi
 • Med Microbizz kan I forbinde jeres arbejdsgange mellem alle involverede parter på en ejendom og udveksle opgaver og data

 

Skab resultater med Microbizz

Spar tid på administrativt arbejde

 • Opret opgaver hurtigt og nemt
 • Planlæg og udfør opgaver til tiden
 • Kommunikér og samarbejd effektivt med kollegaer
 • Del dokumenter, filer og data
 • Forbered input til løn og fakturering

 

Optimér ressourceplanlægningen

 • Decentralisér beslutningstagningen
 • Styrk rapporteringen og gennemsigtigheden
 • Optimér planlægningen af ressourcer, fx af personale og udstyr
 • Optimér samarbejdet, fx med forhandlere og underleverandører

 

Øg din direkte indtjening

 • Undgå "tabt" fakturering af timer, materialer og andre udgifter
 • Forkort faktureringscyklussen
 • Minimér antallet af fejl

 

Funktioner i Microbizz' Facility Management løsning

 

GPS giver overblik og hurtig håndtering af hasteopgaver

Microbizz har en GPS-funktion, der giver dig et realtidsoverblik over lokation på opgaver, kunder, køretøjer og udstyr.

Funktionen hjælper dig og din virksomhed på flere måder:

 • I har alt data på opgaver lettilgængeligt i et visuelt overblik
 • I kan nemt finde dokumentation på det arbejde der er udført på en ejendom
 • I kan hurtigt handle på hasteopgaver ved at finde nærmeste medarbejder

 

Appen med alt det dine medarbejdere skal bruge i marken

Microbizz appen gør det nemt og bekvemt for dine medarbejdere at finde informationer og dokumentere deres arbejde, når de er på farten.

Med appen kan I bl.a.:

 • Se en daglig oversigt over opgaver der skal udføres
 • Tilgå alle de nødvendige oplysninger på den ejendom der arbejdes på
 • Se alle informationer tilknyttet opgaver, fx servicekontrakter og ydelsesbeskrivelser
 • Nemt tilføje billeddokumentation af før/efter opgaveudførelse med GPS-stempel
 • Udfylde formularer til fx kvalitetskontrol og afvigelser

 

Skemaer sikrer kvalitet og dokumentation

Microbizz har en skemafunktion, der har brede anvendelsesområder og kan tilpasses til processerne i netop jeres FM-virksomhed.

Med skemaer kan I bl.a.:

 • Lave ensartet bygningskontrol og egenkontrol
 • Automatisk generere en flot pdf-rapport til kunden efter endt besigtigelse
 • Automatisk genere nye opgaver på mangler efter endt besigtigelse og sikre hurtig efterbehandling
 • Sikre at ekstraarbejde som fx skader, der ikke indgår i månedligt gebyr eller abonnement, dokumenteres og faktureres

 

Styrk kommunikationen med dine samarbejdspartnere med Connect

Med tillægsmodulet Microbizz Connect kan du dele opgaver og data med andre virksomheder, der bruger Microbizz.

Det effektiviserer arbejdsprocesser på flere måder:

 • Du får et komplet overblik fx over driften på en ejendom
 • Du reducerer antallet af fejl og misforståelser med deling af data

Se hvordan du med Microbizz Connect kan blive en del af fremtidens ejendoms community i videoen.

Ekstranet

Kommuniker nemt og effektivt med samarbejdspartnere

Med brancheløsningen til Facility Management virksomheder får du Microbizz' Ekstranet med i platformen. Ekstranettet er et tillægsmodul, der gør det muligt at dele relevante data og dokumenter med kunder, samarbejdspartnere, leverandører m.m. Dokumenter kan være tilbud, ordrebekræftelser, aftaler, kvalitetsskemaer, flyttesyn m.m. Eksterne partnere kan desuden udfylde formularer og uploade dokumenter via Ekstranettet.

Med Ekstranettet skaber du transparens i dine arbejdsgange og bruger mindre tid på administrativt arbejde. Det styrker dine kunderelationer og din produktivitet og sikrer compliance i projekter.

Facility Management virksomheder der bruger Microbizz

Microbizz understøtter de mange forskellige processer, opgavetyper og samarbejdspartnere, der forbindes i Facility Management branchen. Herunder er eksempler på nogle af virksomhederne i branchen, der bruger Microbizz.