Servicevirksomheder

For virksomheder i servicebranchen stiller hverdagen høje krav til planlægning og fleksibilitet.

Hvad kan Microbizz gøre for dig der arbejder med Service Management?

Hvis du arbejder med serviceopgaver kan Microbizz hjælpe dig med at digitalisere og optimere dine arbejdsgange. Det gælder både gentagne serviceopgaver og ad hoc opgaver. Microbizz hjælper dig med at automatisere planlægningen og frigive administrative ressourcer, så du kan bruge tiden på at levere en høj servicekvalitet til dine kunder. Desuden får du overblik over kvalitetsstyring og dokumentation på opgaver, og værktøjer til at sikre at den rette dokumentation er tilgængelig herunder certifikater, SLA-aftaler m.m.

Microbizz platformen udvikles og implementeres af eksperter, der kender servicebranchen og de trends og udfordringer, som netop din virksomhed står overfor. Læs mere herunder.

Compliance og dokumentation

 • Det er tidskrævende at administrere forbundne kvalitetsformularer, dokumentation og certifikater på opgaver og udstyr
 • Der er behov for en løsning til håndtering af kvalitetsprocedurer, som er forbundet til de pågældende opgaver og udstyr
 • I Microbizz kan skemaer og billeddokumentation let kobles til opgaver og udstyr, og skemaerne kan generere PDF-certifikater

 

Øget kompleksitet ved planlægning

 • Planlægning af forskellige opgavetyper med forskellige intervaller, deadlines og SLA'er er komplekst
 • Der er behov for en løsning, der giver overblik, letter planlægning, og sikrer at deadlines overholdes
 • Microbizz samler alt udstyr og objekter, og indeholder fleksible muligheder for at bruge serviceintervaller og advarsler samt SLA-funktionalitet

 

Fokus på kundeoplevelsen

 • Kunderne efterspørger en komplet serviceoplevelse, der inkluderer tilbud, rådgivning, dataindsigt m.m.
 • Der er behov for et værktøj, der kan håndtere løbende serviceaktiviteter og de tilknyttede produkter og services
 • Microbizz er en alt-i-en-løsning, der kan håndtere services forbundet til opgaver, giver indsigt i data, og frigiver ressourcer til levering af en fuldendt kundeoplevelse

 

Hvordan optimeres arbejdsgangene i servicevirksomheder?

 

 

Én samlet, digital arbejdsgang i kun 7 trin

Se i videoen hvordan Microbizz digitaliserer og strømliner arbejdsgange fra start til slut i servicevirksomheder.

 

Se hvordan kunder bruger Microbizz til Service Management

 

 

Fyns Kran Udstyr sikrer ensartethed og sporbarhed med Microbizz

I Fyns Kran Udstyr planlægges og udføres serviceeftersyn på udstyr med Microbizz, og hele serviceprocessen optimeres og strømlines ved at forbinde opgaver, udstyr og skemaer. Se hvordan det fungerer i videoen.

 

 

Strandmøllen effektiviserer hele serviceprocessen med Microbizz

Strandmøllen bruger Microbizz til at håndtere hele servicearbejdsgangen, og med Microbizz er serviceafdelingen stort set blevet papirløs og har effektiviseret flere processer så spildtid undgås. Se hvordan i videoen.

 

Adressér trends og udfordringer i servicebranchen

 

 

 

IoT, forebyggende vedligeholdelse, fjernservice m.m. – hør i videoen hvordan Microbizz hjælper servicevirksomheder med at adresse markedstrends og udfordringer og styrke deres konkurrenceevne.

 

Savner I bedre styring af compliance og dokumentation?

 • Det er tidskrævende at administrere kvalitetsformularer og dokumentation på opgaver og udstyr, og sikre at certifikater er opdaterede og tilgængelige
 • Der er behov for en løsning til administration af kvalitetsprocedurer, som kan forbinde de rette procedurer til de rette opgaver og udstyr
 • Med Microbizz kan skemaer, billedokumentation og afvigelser kobles til opgaver og udstyr, og skemaer kan fx bruges som obligatoriske formularer, der genererer certifikater, og sikrer at procedurer overholdes

 

Hvordan håndterer I kompleksitet i planlægning?

 • Det er udfordrende at planlægge både ad hoc og gentagne opgaver, der involverer forskellige typer af udstyr, og har forskellige servicedeadlines, intervaller og SLA'er, og som ydermere kan være underlagt lovkrav
 • Der er behov for en løsning, der giver overblik over alle opgaver og udstyr og tilhørende detaljer, og som har funktioner til planlægning og påmindelser for overholdelse af deadlines
 • Microbizz samler alle dine objekter i én løsning med søge- og filtreringsmuligheder, funktioner til håndtering af forskellige intervaller og påmindelser, SLA-funktionalitet m.m.

Har I fokus på kundeoplevelsen?

 • Kunderne efterspørger komplette serviceoplevelser, der inkluderer ydelser som fx tilbud, rådgivning, indsigt i data, data i realtid, forbundne services m.m.
 • Der er behov for et værktøj, der kan håndtere løbende serviceaktiviteter inklusive de relaterede produkter og services
 • Microbizz er en alt-i-en løsning, der kan håndtere hele opgavearbejdsgangen inklusive forbundne services, og som giver kunderne indsigt og muligheder for selvbetjening. Det resulterer i både frigivelse af ressourcer internt og en bedre kundeoplevelse

 

Ønsker I bedre anvendelse af IoT og forebyggende vedligeholdelse?

 • Kunderne efterspørger stærke værktøjer til forebyggende vedligeholdelse, strømlining af processer, minimering af nedetid, mindskelse af omkostninger til udstyr og forlængelse af udstyrets levetid
 • Der er behov for et værktøj til håndtering af forebyggende vedligeholdelse baseret på IoT, historisk data, brug, nedbrud m.m.
 • Microbizz indeholder historiske udstyrsdata, der kan bruges til at optimere serviceplanlægningen, og kan integreres med IoT og BI-løsninger for endnu mere intelligent indsamling og anvendelse af data

 

Ønsker I at inkorporere mere fjernservice i jeres arbejdsgang?

 • I markedet udbydes der i stigende grad fjernservice, fordi det giver hurtigere reaktionstid, reducerer serviceomkostninger pga. reduceret transporttid, er mere bæredygtigt, og det giver kortere nedetid og højere produktivitet
 • Derfor er der behov for værktøjer, der kan håndtere fjernservice
 • Microbizz tilbyder en række fordele ved håndtering af fjernservice inkl. muligheder for at udveksle udstyrsdata, dele billeddokumentation, dele dokumenter og manualer m.m.

 

Skab resultater med Microbizz

Spar tid på administrativt arbejde

 • Opret opgaver hurtigt og nemt
 • Planlæg og udfør opgaver til tiden
 • Kommunikér og samarbejd effektivt med kollegaer
 • Del dokumenter, filer og data
 • Forbered input til løn og fakturering

 

Optimér ressourceplanlægningen

 • Decentralisér beslutningstagningen
 • Styrk rapporteringen og gennemsigtigheden
 • Optimér planlægningen af ressourcer, fx af personale og udstyr
 • Optimér samarbejdet, fx med forhandlere og underleverandører

 

Øg din direkte indtjening

 • Undgå "tabt" fakturering af timer, materialer og andre udgifter
 • Forkort faktureringscyklussen
 • Minimér antallet af fejl

 

Funktioner i Microbizz' serviceløsning

 

GPS giver overblik over udstyr og optimerer planlægningen

Microbizz har en GPS-funktion, der giver dig et realtidsoverblik over opgaver, kunder, køretøjer og udstyr.

Funktionen hjælper dig og din virksomhed på flere måder:

 • I får overblik over lokation og tilgængelighed på udstyr
 • I kan let se, hvad der er udlejet, hvad der skal serviceres og hvor
 • I kan planlægge udførslen af opgaver baseret på udstyrslokation og spare tid på transport

 

Appen med alt det serviceteknikeren skal bruge i marken

Microbizz appen gør det nemt og bekvemt for dine medarbejdere at finde informationer og dokumentere deres arbejde, når de er på farten.

Med appen kan I bl.a.:

 • Se alle detaljer på relevant udstyr inkl. certifikater og dokumenter
 • Nemt udfylde formularer og certifikater
 • Scanne QR-koder på udstyr der åbner det rette skema, opgave, dokument eller andet
 • Tilføje billeder og noter til serviceopgaven
 • Registrere timer på stedet både med check-ind/check-ud og manuel tidsregistrering
 • Få adgang til det hele 24/7 baseret på data i realtid

 

Skemaer sikrer at opgaver fuldendes og udføres korrekt

Microbizz har en skemafunktion, der har brede anvendelsesområder og kan tilpasses til processerne i netop jeres servicevirksomhed.

Med skemaer kan I bl.a.:

 • Udfylde tjeklister og afvigelsesskemaer efter endt opgaveudførelse, som kan generere nye aktiviteter
 • Koble sikkerhedscertifikater og kvalitetsformularer til opgaver, så I sikrer at opgaver udføres iht. fx lovkrav
 • Generere PDF-rapporter der automatisk sendes til kunder, når de pågældende servicetjek er udført

 

Udstyrsmodulet

Spar tid og penge på udstyrshåndtering

Med Microbizz' løsning til servicevirksomheder får du Udstyrsmodulet med i platformen. Det er et tillægsmodul, der gør det nemt for dig at få overblik over alt udstyr, finde det rette udstyr til opgaven, og koble serviceintervaller, tid, udgifter, certifikater m.m. til udstyret.

Med Udstyrsmodulet får du en digital arbejdsgang til håndtering af udstyr, som sparer dig for mange administrative ressourcer og omkostninger, og hjælper dig med at sikre compliance og øge produktiviteten gennem bedre, digital planlægning.

Servicevirksomheder der bruger Microbizz

Microbizz byder på en lang række fordele for virksomheder i servicebranchen til håndtering af opgaver,
lovpligtige eftersyn, håndtering af udstyr, serviceaftaler og puljeopgaver m.m. Herunder er nogle af virksomhederne i branchen, der bruger Microbizz.

Kontakt os

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk, når du vil i kontakt med os.



Katrine Othendal Nielsen

kn@ventu.dk
+45 30151871