Servicevirksomheder

For virksomheder i servicebranchen stiller hverdagen høje krav til planlægning og fleksibilitet.

Digital og mobil drift i servicevirksomheder

Optimering af opgave- og kvalitetsstyring.

Med Microbizz får I nemt overblik over kvalitetsstyring og dokumentation af processer og opgaver, så I kan bruge jeres energi på at levere høj kvalitet til jeres kunder.

Ikke to dage er ens, og nedbrud er umulige at planlægge. Når planlægningen af opgaver optimeres og automatiseres, frigives der ressourcer, som I kan bruge på det, der skaber værdi for jer.

At Microbizz er tilpasset servicevirksomheder betyder, at vi forstår din virksomheds behov. Vi ved, at kvalitetsstyring og dokumentation af processer og opgaver, herunder blandt andet ks-skemaer, certifikater og dokumentation af SLA-aftaler, er et must for alle servicevirksomheder.

Alt det ovenstående håndteres hurtigt og let via Microbizz og kan fremvises automatisk for kunder og eksterne partnere via Microbizz ekstranettet.


En samlet arbejdsgang i kun 7 digitale trin

Se nedenfor hvordan vores standard serviceløsning fungerer.


Microbizz hos Fyns Kran Udstyr A/S

Se hvordan Fyns Kran Udstyr anvender Microbizz i deres digitalisering


Microbizz hos Strandmøllen A/S

Se her, hvordan Microbizz fungerer som service management system hos Strandmøllen A/S


Typiske anvendelsesområder

Microbizz er en alt-i-en løsning med et meget bredt anvendelsesområde – lige fra opgavestyring til dokumentation, kvalitetsstyring og ledelse.
Det hele hænger sammen og giver totalt set en mulighed for en samlet optimering af virksomhedens drift, kvalitet og dokumentation.


Salg

Overblik og opfølgning

Overblik over leads, salgsmøder, opfølgning mm.

Mål og resultater vedr. omsætning, DB mm.

Internet of things

Udstyr og anlæg

Fysisk placering af udstyr, anlæg, værktøj etc. giveroverblik og optimerer planlægningen.

Håndtering af service og vedligeholdelse på udstyr og anlæg.

Lovpligtige eftersyn – sikkerhed for at tjekskemaer overholdes og kan dokumenteres.

HR

Kompetencer er nøglen

Sikrer rette medarbejdere til rette opgaver baseret på kompetencer, certificeringer, arbejdsplaner, geografi mm.

Styre at certifikater er gældende og certificeringer fornys mm.

Drift

Optimal driftsstyring

Automatisk og optimeret planlægning af gentagne serviceopgaver baseret på relevante data
Planlægning kan tage højde for zoneopdeling
 
Ved reparationer og akutopgaver er det let og hurtigt at se ledige ressourcer og tilpasse planlægningen

Mulighed for let at planlægge og styre puljeopgaver

Organiseret og automatisk planlægning vedr. forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold

Eventuelle forhåndsordrer kan tilknyttes opgaver og vises for medarbejderen på app’en (eller PC)

Mulighed for at styre opgaver og aftaler i forhold til SLA (Service Level Agreement)
 

Administration

Styr på ressourcerne

Komplet overblik over timer og vareforbrug for såvel egne medarbejdere som timelønnede og underleverandører mm.

Dermed korrekt grundlag for såvel fakturering og lønbehandling.

Opgørelse over igangværende arbejde/stadeopgørelser.

Overblik er baseret på realtime data 24/7.

Lovpligtige eftersyn – sikkerhed for at tjekskemaer overholdes og kan dokumenteres.

Ledelse

Stærkt beslutningsgrundlag

Adgang til realtime data 24/7

Rapporter trækkes hurtigt og let – inkl. statistik og grafisk fremstilling

Let at styre rollebaseret kommunikation

Masser af muligheder for opsætning af processer til håndtering af informationsflow, opfølgning mm.

Kvalitet

Styring og dokumentation

Muligt at oprette spørgeskemaer til alle slags brug – herunder kvalitetsskemaer,
tilfredsheds-skemaer, skemaer til registrering af afvigelser mm.

Skemaer kan oprettes til brug for opgaver, kunder, projekter og processer. Specifikke svar i et skema kan generere specifikke opgaver/aktioner/arbejdsgange

Skemaer kan udfyldes hos kunden/on site – via smartphone, tablet eller PC

Sikkerhed for dokumentation og overblik i forhold til certifikater, sikkerhedsgodkendelser mm.

Udstyr

Planlægning, udnyttelse og tracking af udstyr og anlæg

Planlægning og styring i forhold til anvendelse af udstyr – herunder vognpark, anlæg, værktøj og maskiner – helt ned til enkelte dele.

Overblik over anvendelse og fysisk placering af udstyr, kapacitetsudnyttelse og belægningsgrad.

Planlægning og styring af serviceintervaller og reparationer

BI/Dataopsamling

Datafangst og realtime overblik

Alle data vedrørende opgaver, kvalitet, udstyr mm er registreret i Microbizz og giver et stærkt datagrundlag.

Rapporter trækkes let og hurtigt fra systemet og vil altid være baseret på realtime data.

Relevante data kan deles med kunderne via Extranet-funktionen.

Case: Bravida Danmark A/S

Med Microbizz kan vi håndtere kravene til sporbarhed og dokumentation – let og effektivt

Bravida Danmark søgte en løsning, som kunne håndtere fuld sporbarhed og kvalitetsstyring i forhold til materialer og værktøjer i forbindelse med signalprogrammet på fjernbanestrækningerne på Sjælland og Fyn.

 

 

“Vores hovedentreprenør havde et klart krav til os om, at vi skulle kunne dokumentere fuld sporbarhed og styre kvaliteten vedr. alle materialer og værktøjer. Det kan vi nu med Microbizz. Derudover kan vi let og effektivt styre planlægningen af opgaver og installationer samt kvaliteten i hele signalprojektet – i én og samme løsning. Vi har fået et unikt overblik, som gør det lettere at håndtere så stort et projekt”, fortæller projektkoordinator hos Bravida Danmark, Nina Christiansen.

Case_Bravida_Danmark

Større sikkerhed

Materialer og værktøjer, der anvendes i projektet, registreres i Microbizz via QR koder. Kvalitetskontroller registreres via tjekskemaer. ”Uden Microbizz ville vi være nødt til at håndtere det hele manuelt og via excel-ark. Det ville have betydet, at vi skulle bruge mange flere administrative ressourcer, og vi ville aldrig opnå samme sikkerhedsgrad. Via Microbizz kan vi altid, let og hurtigt, både dokumentere kvalitetskontrollerne og anvendelsen af materialer. Det er let, hurtigt og fleksibelt at lave rapporter. Dermed har vi opnået optimal sikkerhed og effektivitet samtidig”, fortæller Nina Christiansen.

Effektiv opgavestyring

Med Microbizz kan Bravidas medarbejdere hurtigt få overblik over opgaverne og deres indhold via smartphone, tablet eller PC. Der kan lægges noter ind på opgaven og udfyldes kvalitetsskemaer ”on site”. Alt i alt betyder det mindre tid til administration og mere tid til drift og kvalitet.

Eksterne partnere

Åben op for maskinrummet

Via extranettet kan relevante data og dokumenter vises til kunder, samarbejdspartnere, leverandører mm. Dokumenter kan være tilbud, ordrebekræftelser, aftaler, kvalitetsskemaer, flyttesyn mm. Eksterne partnere kan svare på skemaer og uploade dokumenter.

Tal med en Microbizz ekspert

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk — når du vil i kontakt med os.Katrine Othendal Nielsen

kn@ventu.dk
+45 30151871

Referencer inden for servicebranchen

Microbizz byder på en lang række fordele for virksomheder i servicebranchen– til håndtering af opgaver,
lovpligtige eftersyn, håndtering af udstyr, serviceaftaler og puljeopgaver mm.