Udstyrsmodul

Med udstyrsmodulet får I komplet overblik over alt udstyr, hvor det er placeret geografisk, hvem der anvender det, og hvornår det er ledigt

Med udstyrsmodulet er det let og enkelt at


 • planlægge optimal anvendelse af udstyr, bilpark, anlæg, maskiner
 • få overblik over anvendelse og placering af udstyr
 • få overblik over belægningsgrad
 • håndtere vedligeholdelsesintervaller, reparationer mm

Skræddersyet til den enkelte

Microbizz tilfører værdi til alle niveauer i virksomheden og kan tilpasses den enkelte rolle & funktion.


Ledelse

Hurtigt og let at få overblik over belægningsgrader, kapacitetsudnyttelse, omkostninger, behov for service og eftersyn, behov for udskiftninger & nye investeringer mm.

Teamleder/Formand

Hurtigt og let at få overblik over ledigt udstyr, hvor udstyr befinder sig, hvem der anvender det og til hvad/til hvilke opgaver, samt at få overblik over service, inspektioner, reparationer mm.

Medarbejder

Hurtigt og let at booke udstyr, at få overblik over ledigt udstyr, samt overblik over, hvor længe udstyr erledigt, sikkerhed for rette udstyr/værktøj mm.

Kunde

Større sikkerhed for rette udstyr/værktøj og lign. – så man undgår evt. ventetid og nedsat produktivitet.Tryghed omkring hvilket udstyr, der er “på pladsen” etc.

Håndtering af udstyr og anlæg i forhold til planlægning, udnyttelse, tracking mm.

Der kan indsættes GPS enhed i udstyret, så det er let at få overblik over den geografiske placering.

 • Komplet overblik over, hvilket udstyr og anlæg der er i brug, hvor det er geografisk, og hvem der anvender det.
 • Logning kan enten foregå via scanning af udstyr (medarbejderen scanner via QR kode eller NFC) eller via indsættelse af en GPS-enhed i udstyret.
 • Let at se belægningsgrad inden for en udstyrskategori.
 • Let at få overblik over samlede omkostninger pr udstyr – inklusive evt service og reparationer.
 • Let at få overblik og lave optimal planlægning af udstyr til opgaver – baseret på data om udstyr og evt. historik.
 • Udstyr kan tilhøre en “plads” og/eller en medarbejder.
 • Udstyr kan tilknyttes opgaver. Dermed sikres, at udstyr er til rådighed og at rette udstyr bookes til rette opgave.
 • Med udstyrs-modulet elimineres dermed risikoen for “dobbeltbooking” af udstyr og risikoen for svind.

Via check-in og check-ud af udstyr, kan der let registreres tid på anvendelsen af udstyret.

Mulighed for fakturering af udstyr til udlån – pr. udstyr og/eller pr. tidsenhed.

Kvalitetsskemaer tilknyttes let den enkelte type serviceeftersyn. Dermed sikres overholdelse af virksomhedens kvalitetsprocedurer og dokumentation af disse til f.eks. intern audit.

Gentagen service på udstyr og anlæg

Microbizz kan håndtere styring af serviceintervaller samt mulighed for servicerapporter.

Serviceopgaver tilknyttes udstyret i Microbizz. Ved udførelse af service, registreres dette i Microbizz – inklusive eventuelle kvalitetsskemaer. Ved afslutning af serviceopgaven, oprettes automatisk næste servicetjek på udstyret i Microbizz.

Dermed sikres, at serviceintervaller og kvalitetsstandarder overholdes, og at planlægningen af næste service sker inden for det påkrævede tidsinterval.

Det betyder også, at der altid er mulighed for et nøjagtigt og aktuelt overblik over udførte og kommende serviceopgaver.

Gentagen service på udstyr og anlæg


Service og reparationer

Service og reparationer

Let at planlægge opgaver i forbindelse med serviceeftersyn, reparationer mm.

Alle reparationer, reservedele og lign. registreres i Microbizz, så der findes en samlet historik.

Altid aktuelt overblik over udførte reparationer, kommende reparationer, udgifter til reparationer, vareforbrug mm.

Let at lave rapporter – f.eks. på reparationer og service – til beregning af samlede omkostninger, forventelige udskiftninger mm.